Select Page

dharmaAh, good! You found me.
Hello, I am Dharma. I will try to be your guide.

Below you will find out what this project is about and why we feel it is important.

Can you read Dutch?

Every consciously implemented change can initiate a revolution, a small or a large system change. We don’t necessarily have to go up the barricades and shed blood. A revolution can arise at a kitchen or drawing table, in a town hall, hospital, on a square or in a theater.

A revolution always starts in the imagination!

Rehearsing The Revolution uses the imagination to get a grip on reality. It brings together people with a wide variety of knowledge and experiences, the elderly and the young, vital and non-vital professions, scientists, farmers, artists, designers, primeval inhabitants and newcomers, animal fanatics and meat eaters, realists, conspiracy thinkers, utopians, the fearless and rebels. Rehearsing The Revolution is a movement that creates synergy by looking for unorthodox combinations and contradictions in way of thinking and experiences in order to work together, in which we use the power of the imagination to build a hopeful, inclusive, sustainable vision of the future: our story.

The project investigates and connects five biotopes (living environments) that are all ready for change in a different way. Some of these human biotopes are connected to physical places, others are connected by their life experiences or their history. They are groups of people with different ideals and unheard stories. By bringing them together, Rehearsing The Revolution creates a synergy that allows non-obvious new ideas to emerge. Some of these ideas will be practical, concrete and prompt action. Other ideas will be imaginative, entering the unknown and pointing the way to new insights.

The storytelling balances on the boundary between fiction and reality. The project derives its strength from this. It wants to remove the fear of the strange and map out where the gap lies in order to understand each other and to join forces. The challenges of the future affect everyone and we can only tackle them together. We must learn to live with uncertainty and rely on the strength of the community.

The biotopes we investigate are:

1 – Almere – the city. Heirs to a Utopia (September / October 2020)

2 – Herenboeren Nederland – the land. Ownership Pioneering and Growing Fair Food (November / December 2020)

3 – Newcomers – the sea. Stories of resilience (January / February 2021)

4 – Europe – the continent. Tales of Frontiers and Historical Amnesia (March / April 2021)

5 – Arts Collaboratory Network – the world. Non-Western future scenarios of globalization and decolonization (May / June 2021)

Elke bewust doorgevoerde verandering kan een revolutie, een kleine of grote systeemverandering in gang zetten. We hoeven niet persé de barricaden op en bloed te vergieten. Een revolutie kan aan een keuken- of tekentafel, in een gemeentehuis, ziekenhuis, op een plein of in een theater ontstaan.

Een revolutie begint altijd in de verbeelding!

Rehearsing The Revolution zet de verbeelding in om grip te krijgen op de werkelijkheid. Het brengt mensen samen met zeer uiteenlopende kennis en ervaringen, ouderen en jongeren, vitale en non-vitale beroepen, wetenschappers, boeren, kunstenaars, ontwerpers, oerbewoners en nieuwkomers, dierfanaten en vleeseters, realisten, complotdenkers, utopisten, angsthazen en rebellen. Rehearsing The Revolution is een beweging die synergie creëert door het opzoeken van onorthodoxe combinaties en tegenstellingen in denkwijze en ervaringen om samen, waarin we met de kracht van de verbeelding een hoopvolle, inclusieve, duurzame toekomstvisie op takelen: ons verhaal.

Het project onderzoekt en verbindt vijf biotopen (leefomgevingen) die allemaal op een andere manier klaar staan voor verandering. Sommige van deze mensenbiotopen zijn verbonden aan fysieke plekken, andere zijn verbonden door hun levenservaringen of door hun geschiedenis. Het zijn groepen mensen met verschillende idealen en ongehoorde verhalen. Door hen samen te brengen, creëert Rehearsing The Revolution een synergie waardoor niet voor de hand liggende nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Sommige van deze ideeën zullen praktisch en concreet zijn en meteen tot actie aanzetten. Andere ideeën zullen fantasierijk zijn, het onbekende betreden en de weg wijzen naar nieuwe inzichten.

De storytelling balanceert op de grens van fictie en werkelijkheid. Daar ontleent het project zijn kracht aan. Het wil de angst voor het vreemde wegnemen en in kaart brengen waar de kloof zit om elkaar te kunnen begrijpen en de krachten te bundelen. De uitdagingen van de toekomst raken iedereen en we kunnen ze alleen sámen aan. We moeten leren leven met onzekerheid en vertrouwen op de kracht van de gemeenschap.

De biotopen die we onderzoeken zijn:

1 – Almere – de stad. Erfgenamen van een Utopie  (september / oktober 2020)

2 – Herenboeren Nederland – het land. Pionieren in eigenaarschap en eerlijk voedsel verbouwen  (november / december 2020)

3 – Nieuwkomers – de zee. Verhalen van weerbaarheid  (januari / februari 2021)

4 – Europa – het continent. Verhalen van grenzen en historische amnesie  (maart / april 2021)

5 – Arts Collaboratory Network – de wereld. Niet-Westerse toekomstscenario’s van globalisering en dekoloniseren (mei / juni 2021)

Is created by:


Concept & Regie: Petra Ardai

Vertelling en muziek: Jörgen Unom Gario

Spel: Cripta Scheepers

Vormgeving: Rebekka Fries

Zakelijke leiding: Eric de Ruijter

Storytelling / Website: Esther Verhamme

Community building: Zinzi Stasse

Productie / PR: Annemarijn Zanting

Stagiaire: Vivien van Veldhuizen

Fotografie: Áron Süveg


We can’t wait to hear your side of the story!

Rehearsing the Revolution is a growing process and community. So if you feel like following you are very, very welcome. Even if you are unsure or feel like this is not your thing, I like to challenge you to change the revolution. You can join the revolution by following us and react in the biotopes on the posts. 

 

* indicates required
I agree with SPACE emailing me
Mailchimp's privacy practices

Contact?
SPACE
info@spaceexplorers.nl

Voor de pers: neem contact op met Annemarijn Zanting annemarijn@spaceexplorers.nl

 

This project is supported by